Нашите услуги


Аутсорсинг на ТРЗ или ТРЗ при Вас

Ние Ви предлагаме аутсорсинг на ТРЗ услуги

Предлаганите ТРЗ услуги могат да бъдат извършвани в офис на клиента

Научете повече

Трудови правоотношения

Трудови правоотношения

Извънтрудови правоотношения

Извънтрудови правоотношения

Заплати и социални осигуровки

Заплати и социални осигуровки

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

Другите за нас

Благодарим за отличната работа на Василена Христова. За нас тя е един много добър професионалист с богат опит и разчупено виждане при разрешаването на сложни ситуации.

Работим с г-жа Христова вече една година и можем да кажем, че с нея се работи много лесно и ползотворно. Човек с идеи и енергия.

Едно много полезно сътрудничество, което се надяваме да продължи и за в бъдеще.

Донка Бърдарска

Донка Бърдарска

МИХАЙЛОВ ФИНАНСИ ЕООД
Вече няколко месеца работим с Василена Христова. Консултира наши клиенти по различни ТРЗ казуси, възникнали в тяхната практика.

За нея можем да кажем, че е изключително точен и ерудиран човек, специалист в областта си. Всеки отговор, който ни е предоставила, е бил напълно изчерпателен, законосъобразен и приложим. Клиентите ни също споделят удовлетвореността си от получените решения.

Благодарим за добрата работа на г-жа Христова, пожелаваме ѝ много лични и професионални успехи. Очакваме и за в бъдеще да продължим ползотворното си сътрудничество.

РС Издателство и Бизнес Консултации

РС Издателство и Бизнес Консултации

Полезни статии

Работно време
Имаме работници които работят на сумирано изчисляване на работното време за период от 3 месеца. Последната смяна започва в 17:00 ч. и свършва 01:00 часа. Кога трябва да изчислим възнаграждението за нощен труд? И кога[...]
Когато работник или служител има сключен трудов договор по чл. 114 от КТ и трудов договор сключен по чл. 67 от КТ за – 8 часа, договора по чл. 114 от КТ ли е допълнителен?
Трудов договор сключен по реда на чл. 114 от КТ, „Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж“. Тези дни трябва[...]
Неявяване на работа след болничен
Не можем да се свържем със служителя тъй като той не отговаря на телефона си. Работодателя или определено от него длъжностно лице трябва да изпрати официално писмо – покана, с което да напомни на служителя,[...]
Трудова книжка
Трудовата книжка е официален документ в който се вписват обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, според чл. 347 от КТ. Трудовата книжна е удостоверителен документ и там се отразяват факти свързани с[...]