Не можем да се свържем със служителя тъй като той не отговаря на телефона си.

Работодателя или определено от него длъжностно лице трябва да изпрати официално писмо – покана, с което да напомни на служителя, че неговият болничен е изтекъл на съответната дата (посочвате датата в писмото), да го поканите да се яви на работа или да предостави документ за своето отсъствие или обяснение за своето поведение.

Хубаво е в писмото да определите крайна дата, до която да Ви бъдат предоставени тези документите от работника или служителя. Например може да посочите – в срок от 3 дни (5 дни) от датата на получаване на настоящото писмо.

Можете да изпратите документите с писмо с обратна разписка, писмо като използвате фирма – куриер с опция за обратна разписка на постоянен адрес и на друг адрес на който лицето живее.

В случай че служителя не Ви предостави документи и не се яви на работа работодателят може да задейства процедура по уволнение. В този случай той трябва да докаже, че е направен опит за връчване на покана за поискване на обяснения по адрес на служителя. В Кодекса та труда регламентирано задължението на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. И в този случай на неявяване и невъзможност да бъде открит работника или служителя, работодателят трябва да докаже, че е поискал обяснения от работника или служителя. Вторият от своя страна не е длъжен да даде обяснения, той може да не желае да го прави.

Много работодатели използват формата на нотариалната покана, като така доказват какво е съдържанието (текста) на поканата.